Advokátní kancelář – Mgr. Miroslava Kůrová

Advokátní kancelář Mgr. Miroslavy Kůrové nabízí právní služby téměř ve všech stěžejních právních odvětvích, zejména v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a trestního.

Advokátní kancelář Mgr. Miroslavy Kůrové svým klientům zajišťuje komplexní právní servis s individuálním přístupem ke každému případu.

Právní služby poskytuje advokátní kancelář občanům i podnikatelům, osobám fyzickým i právnickým.

Mgr. Miroslava Kůrová

Vykonává advokacii jako samostatná advokátka od roku 1998.
Je zapsána v seznamu advokátů u České advokátní komory pod č. 4510.

Poskytované právní služby zahrnují především:

  • právní poradenství
  • sepis smluv a jiných dokumentů
  • vypracování žalob a vyjádření k nim, podávání opravných prostředků
  • zastupování v řízení před soudy a správními orgány
  • řešení sporů, návrh optimálního řešení případu
  • mimosoudní jednání s klienty i protistranou

V souvislosti s poskytováním právních služeb advokátka dále zajišťuje ověřování podpisů a advokátní úschovu peněz.

Advokatni_kancelar_sluzby

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na:

Občanské právo

převody nemovitostí (smlouvy kupní, darovací), právní vztahy k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva), nájemní vztahy, vypořádání společného jmění manželů i podílového spoluvlastnictví, sepis smluv, majetkové spory, dědické řízení, problematika spolků, služby pro SVJ

Obchodní právo

problematika obchodních korporací ( proces zakládání a změn, zastupování před obchodním rejstříkem, vztahy mezi společníky, převody podílů), vypracování a posouzení smluv, závazkové právo, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek

Rodinné právo

převody nemovitostí (smlouvy kupní, darovací), právní vztahy k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva), nájemní vztahy, vypořádání společného jmění manželů i podílového spoluvlastnictví, sepis smluv, majetkové spory, dědické řízení, problematika spolků, služby pro SVJ

Trestní právo

vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a před orgány činnými v trestním řízení, sepisování podání, zastupování poškozených

Exekuční právo

zastupování oprávněných i povinných v exekučním řízení

Ceník služeb:

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Pokud potřebujete využít služeb naší advokátní kanceláře, neváhejte nás kontaktovat buď telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontakt

Advokátní kancelář
Mgr. Kůrová Miroslava
IČ: 662 408 16

Žižkova 791, 697 01 Kyjov

Úřední hodiny
Po – Pá   8:30 – 16:00

Poraďte se s právníkem

Advokátní kancelář – Mgr. Kůrová Miroslava

 

Žižkova 791, 697 01 Kyjov