Advokátní kancelář
 

 
Mgr. Miroslava Kůrová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advokátní kancelář - Mgr. Miroslava Kůrová

Advokátní kancelář Mgr. Miroslavy Kůrové nabízí právní služby téměř ve všech stěžejních právních odvětvích, zejména v oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a trestního.

Advokátní kancelář Mgr. Miroslavy Kůrové svým klientům zajišťuje komplexní právní servis s individuálním přístupem ke každému případu.

Právní služby poskytuje advokátní kancelář občanům i podnikatelům, osobám fyzickým i právnickým.

Mgr. Miroslava Kůrová

 
Vykonává advokacii jako samostatná advokátka od roku 1998.
Je zapsána v seznamu advokátů u České advokátní komory pod č. 4510.

 
 
 
 

Poskytované právní služby zahrnují především:

 • právní poradenství
 • sepis smluv a jiných dokumentů
 • vypracování žalob a vyjádření k nim, podávání opravných prostředků
 • zastupování v řízení před soudy a správními orgány
 • řešení sporů, návrh optimálního řešení případu
 • mimosoudní jednání s klienty i protistranou

V souvislosti s poskytováním právních služeb advokátka dále zajišťuje ověřování podpisů a advokátní úschovu peněz.
 
 
 
Advokátní kancelář Kyjov Mgr. Miroslava Kůrová
 
 
 
 
 
 

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na:

 • Občanské právo:
převody nemovitostí (smlouvy kupní, darovací), právní vztahy k nemovitostem (věcná břemena, zástavní práva), nájemní vztahy, vypořádání společného jmění manželů i podílového spoluvlastnictví, sepis smluv, majetkové spory, dědické řízení, problematika spolků, služby pro SVJ

 • Rodinné právo:
právní pomoc při rozvodu, při úpravě poměrů k nezletilým dětem, výživné, vymáhání dlužného výživného

 • Obchodní právo:
problematika obchodních korporací ( proces zakládání a změn, zastupování před obchodním rejstříkem, vztahy mezi společníky, převody podílů), vypracování a posouzení smluv, závazkové právo, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek

 • Trestní právo:
vedení obhajoby v trestních řízeních, zastupování před soudy a před orgány činnými v trestním řízení, sepisování podání, zastupování poškozených

 • Exekuční právo:
zastupování oprávněných i povinných v exekučním řízení
 
 

Ceník služeb:

Ceny právních služeb se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem). Cena konkrétní právní služby bude klientovi sdělena při osobní konzultaci případu.


Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Pokud potřebujete využít služeb naší advokátní kanceláře, neváhejte nás kontaktovat buď telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
 
 

Kontakt

 
 
  
 
 
Advokátní kancelář
Mgr. Kůrová Miroslava

Žižkova 791, 697 01 Kyjov
IČ: 662 408 16
 
+420 518 610 432

+420 734 496 871
advokatka.kurova@seznam.cz
 
 
 
 
Úřední hodiny
Po-Pá 08:30 - 16:00

 
 
 

Poraďte se s právníkem

 
*
 
 
 
*
 
*